Første gang du bruger gasblusset

Tag HotWok gasblusset ud af posen.

Tag batteriet ud af sin indpakning og sæt det i HotWok gasblusset som anvist.

Gasslangen monteres på ventilen med gummirringen.

Fugt eventuelt med sæbevand for lettere montering. Kontrollér for utætheder ved gasslangens samlinger ved at fugte med sæbevand. Hvis det bobler, når der lukkes op for gassen, er det tegn på utæthed.

Olie til din HOT WOK gasblus

HotWok gasbrænderen genererer op til 4.500 Watt i varmeeffekt. Derfor er det vigtigt at bruge olie med et højt flammepunkt. Vi anbefaler jordnødeolie eller solsikkeolie. Husk at det ikke er brug for meget olie, når man laver mad med en HotWok gasbrænder.

Brug HOT WOK Silverline gasblus

HotWok Gasblus Silverline har piezo-elektronisk tænding og kan derfor tændes uden tændstikker eller lign.

 1. Tænding: Drej knappen til OFF positionen.
 2. Tryk knappen ned mens den drejes til ON positionen. Hold knappen nede til gasbluset tænder. Under tændingen høres en klik-lyd fra den elektroniske tænding
 3. Varmeregulering: Drej knappen langsomt for at opnå den ønskede varme. Når knappen drejes til OFF positionen, er der lukket for gassen og flammerne slukker. Luk regulatoren.
 4. Når knappen drejes til ON positionen, er der skruet helt op for gassen/varmen. 
 5. Når knappen drejes forbi ON positionen, reguleres flammerne i den yderste gasring. Jo længe knappen drejes, des svagere bliver flammerne.

HotWok gasblusset har en indbygget gasafbryder, der automatisk lukker for gassen hvis flammerne går ud.

For at opnå de høje temperaturer som tilberedelse af wokmad kræver, anbefales det at tilberede ved maximum temperatur. Dette vil bevare fødevarernes smags- og ernæringsmæssige egenskaber.

Vedligeholdelse af gasblus

HotWok gasblusset tørres af med en fugtig klud, da nogle madvarer kan efterlade misfarvninger hvis de sidder for længe.Tør efter med en tør klud. Kontrollér at hullerne i gasringene ikke er tilstoppede.

Genstridige madvarer fjernes fra panden med en blød svamp eller en nylonbørste. BEMÆRK! Brug aldrig en stålbørste eller en hård svamp. Tør HotWok panden grundigt af efter rengøringen.

Vedligehold HotWok gasblusset overflade ved at smøre den med stålolie. Dette holder gasblusset pæn og lægger en beskyttende overflade, der gør den lettere at rengøre.

Opbevaring af gasblus

Efter brug og afkøling af HotWok gasblusset dækkes den til og opbevares tørt. Opbevar HotWok gasblusset i den originale HotWok opbevaringspose, når den ikke bruges i længere tid. Dette forhindrer bl.a. at hullerne i gasringene ikke tilstoppes. HotWok opbevaringsposen er ideel til opbevaring og transport af HotWok gasblus.

Fjern batteriet når HotWok Gasblusset ikke bruges i længere tid.

Tillykke med din nye gasbrænder

Instruktioner om brug og vedligeholdelse

Ved at følge instruktionerne for brug og vedligeholdelse forlænger du din SILVER gasbrænders levetid. Garantien ophører hvis disse instruktioner ikke følges.

Indhold

1 stk. Silver gasbrænder

2 stk. Brænderringe

1 stk. Fladbrænderring 

1 stk. Regulatorsæt

1 stk. 1,5v batteri

Advarsel omkring gasblus

 1. HotWok Gasblusset må kun installers I overensstemmelse med gældende regler og må kun benyttes i ventilerede rum.
 2. HotWok Gasblus bliver meget varm. Hold børn og dyr på sikker afstand.
 3. HotWok Gasblus er godkendt til både indendørs og udendørs brug.
 4. HotWok gasblus er kun godkendt til LPG gasflasker. Andre typer gas må ikke benyttes.
 5. Flyt aldrig HotWok gasblus mens den er tændt.
 6. Læn dig ikke ind over HotWok gasblusset mens den er tændt.
 7. I tilfælle af pludselig gaslækage lukkes og afmonteres regulatoren. Hvis gaslækagen opstår indendørs skal døre og vinduer åbnes. Brug ikke nogen typer af elektriske luftrensere. Brug ikke andre elektriske apparater før en grundig udluftning er foretaget.
 8. HotWok gasblusset skal altid placeres minimum 0.5 meter fra brændbare materialer.
 9. Placér ikke brændbare eller eksplosive materialer tæt på HotWok gasblusset.
 10. HotWok gasblusset skal altid placeres på en plan overflade, der ikke er lavet af plastik.
 11. Brug ikke HotWok gasblusset når det blæser.
 12. Eventuelle fejl må kun udbedres  med originale HotWok dele.
 13. Ændringer af HotWok gasblusset konstruktion er farlige og ikke tilladt.
 14. Brug kun en godkendt regulator og en gasslange på max 1.5 meter.
 15. Brug kun originale HotWok wokpander.
 16. Alle gule og letvægtsgasflasker fra BP-gas kan bruges til HotWok gasblusset.
 17. Regulatoren skal altid lukkes og afmonteres efter brug.
 18. Kontrollér regelmæssigt gasslangen for revner og lækager.
 19. Kontrollér regelmæssigt at gasslangen er korrekt monteret på ventilen og regulatoren.
 20. Efterlad aldrig HotWok gasblusset uden opsyn mens den er tændt.
 21. Brug aldrig vand til brandslukning, da det kan få olien til at eksplodere. Brug i stedet et låg eller et brandtæppe.

Tekniske specifikationer til Silverline gasblus

HotWok DK-890 / 05

Type: HotWok

Belastning: 4.500 Watt

Kategori: l 3 B/P – 30 mbar